GELECEĞİN ARKEOLOJİSİ

GELECEĞİN ARKEOLOJİSİ İnsanlık, kâinattaki evrimsel döngünün zirvesi mi, yoksa çoğul olasılıklara açık evrimin sonuçlarından sadece biri mi? Dünyada bu kadar canlı çeşidi olduğuna göre, kâinatta da farklı evrimleşen hayat formlarının olmaması olanaksızdır. İnsanlık çok yakında, düşünen ve kendi kendini denetleyen makineleri daha da geliştirecek ve yapay zekâlar ile yeni bir[…]

ABD’nin HAZİN VE KANLI SONU

Dünya nüfusunun % 4’ünü oluşturan ABD, Dünyada çıkarılan enerjinin %26’sını tüketiyor. 2005’de petrol tüketiminin %53’ünü dışarıdan sağlamak zorunda kalmış olan ABD bu gidişle ve her yıl ülkesinde çıkardığı petrolün miktarı azaldığı için, 2020 yılında ihtiyacının yüzde %78’ini dışarıdan sağlamak zorunda kalacak. Stratejik soru şudur: İçerdeki petrolü son on beş yıldır[…]

YALANCININ MUMU ?

Eğer “kalkınma”nın tarz ve yöntemi bu şekilde devam ederse, ülkemizin 2023 de dünyanın 10.büyük ekonomisi olacağı, keskin bir yalandır. Yalancının mumu ne vakit sönecek bilmiyorum ama Kore’nin 2025’de 7.sırada olabileceğini ve Türkiye’nin ancak 16. sırada kalacağını, Dünya Bankası verilerinden öğrenebiliyoruz. 1980’lerin ortasına kadar geri ve fakir bir ülke olan Kore,[…]

SAVAŞ KÖRLÜĞÜ

İnsanlığın doğasında şiddet olgusu yoktur. Savaşmak, bir kültür olarak ve sıkı bir eğitim sonucunda hayatımıza enjekte edilir. Öldürme içgüdüsü, hayvanîdir ve insanın doğallığının, kurnazca yıpratılması ve yıkılmasından sonra filizlenip yayılır. Savaşın ve öldürmenin kutsanması, ilkel kurban törenleri aracılığı ile iktidarların da kutsanmasıdır. Doğal, evrensel barış kültürü ise, öldürme hırsına dayanan[…]

2001 KRİZİ SONRASINDA, “ADİL EKONOMİK TOPLUMCULUK” ve DAĞILMA SÜRECİ

Dünya ekonomisi en basit dille güçlünün zayıfı biçip doğradığı orman kanununa dayanır. Hukuk, bunun teminatı ve cilasıdır. Her ekonomi kendi değişimine göre hukukunu oluşturur. Dünyada ham madde kaynakları yeryüzüne dağılmıştır. Her yerde her şeyin bulunması olanaksızdır. Dünya ekonomisini kontrol eden büyük güçler, bu kaynaklar üzerinde egemenlik savaşı yürütürler. Kapitalistler, ilk[…]

KAMUSAL AKLA GİRİŞ 1

17.Yüzyılda Rönesans’ın bitimiyle başlayan Modernist toplum, başlangıçtaki kamusal ortak aklın mecrasından saptırılmış, giderek araçlar, amaçların önüne geçirilmiş ve “Araçsal Akılcılık“ düşüncesi yüceltilerek, başköşeye taşınmıştır. Aklın amaca değil de araca hizmet etmesi, bilgeliğin önüne kurnazlığın geçmesi demektir. Sonuçta amacın ahlaki ve vicdani boyutu, akılcı sürdürülebilirliği, araçlara bağımlı kılınmış, dolayısıyla bu mantıkla,[…]

TARİHE ENTROPİK BAKIŞ

            Kapitalizmin Kaçınılmaz Sonu ve İnsanlığın Ortak Değerlerinin Yeniden İnşası Tarihi mutlu insanlar yapmaz / Fransız özdeyişi Buluşun anası ihtiyaçtır / Amerikan özdeyişi Tarih üzerine bir çok teori geliştirilmiştir Tarihsel çözümlemede anahtar, entropi yasası ve yukarıdaki özdeyişlerdir. Tarihin motor gücü mutsuzluklardır. Mutsuz insanlar, mutluluk cennetine[…]

GELECEĞİN iKTİSADI

İktisat, aslında gerçek anlamda bir bilim değildir, tasnif edilmiş bir bilgiler yığınıdır. Her insanın doğar doğmaz dünyasını anlamlandırdığı bir ana dili vardır. Bilimin ana dili ise matematiktir. Diğer bütün bilimler bu dil üzerine inşa edilir. Sosyal bilgiler alanı da, tüm bilimleri denetim altında tutan egemenlerin bilgi depoladığı ve toplum mühendisliği[…]