TOPLUMSAL EKOLOJİ FELSEFESİNDE DOĞRULAR VE YANLIŞLAR

Herkesin kaçınılmaz olarak kabul edeceği bir gerçeklik vardır. Endüstriyel çılgınlığın artan pervasızlığıyla hızlanan ekolojik yıkıma karşı, ve yeryüzünde tahrip edilmeden kalan şu anki doğal çevrenin bundan böyle korunabilmesi için doğayı; kendini yenileyebilir ve koruyabilir bir konuma ulaştırmak zorundayız. Ayrıca daha önemlisi, ekolojik yıkımın son bulması için vereceğimiz bu mücadelenin, toplumsal[…]

DOĞA, TOPLUM İLİŞKİLENMESİNDE TOPLUMSAL EKOLOJİ

Toplumsal ekoloji düşünürleri M. Bookchin ile F. Capra, (*1) doğanın kendi içinde hiç de hiyerarşik bir oluşum ve gelişim içinde olmadığını ve doğanın bu anti-hiyerarşik yapısallaşmasından hareketle, toplumun da doğanın aklına/hikmetine uygun düşecek şekilde, âdemi-merkeziyetçi ve konfederalist oluşumlara açılması gerektiğine inanırlar. Bu düşünürler, doğadaki çok çeşitlilik ve farklılaşmanın doğal oluşundan[…]

DOĞAL TOPLUM, ÇOKLU FARKLILAŞMALARIN UYUM VE DENGESİDİR

Toplumsal ilişkilerde tarihsel süreçler; yönelim ve farklılaşma dinamikleri çoklu olan süreçlerdir. Tarihsel süreçler, ne kadar zora dayalı ve iradevî olursa olsun, tek yönlü ve tekil farklılaşmalar içermez. Toplumsal farklılaşmaları tek bir belirleyici yöne bağlamak, toplumsal yaşamın değişim dinamiklerini tekleştirmek, tarihsel süreci bütünüyle açıklamakta yetersiz kalır. Örneğin, toplumsal değişimde başat olarak,[…]

GDO’lu YAŞAM, KİBİR VE RİYADIR

Bütün doğallığımızı yok edip, genetiğimize de müdahale ettiniz. Nimetler herkese yetecek kadar bol iken, nasıl oluyor bunca açlık ve susuzluk? Toprak erozyonu, çölleşme ve kuraklık, tüketim çılgınlığı ve devasa kentleşme hırsı nereye kadar? Bu “kalkınma ve ilerleme”, neden yoksulluğu daha da arttırıyor? Bu zulüm saltanatı ve cehenneme döndürdüğünüz yeryüzü, sakın[…]

KIRMIZI ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR DUYMUYOR MUSUNUZ?

Kırmızı alarm zilleri çalıyor, duymuyor musunuz? Ne acı bir sirendir o, insanın tüylerini diken diken eden, çaresizliğin ve ümitsizliğin dibe vurduğu anları hatırlatır. Sanki cehennem çanları ve insanlığın yakaran çığlıklarıdır. Günümüzde insanlığın modernizm macerası, son çırpınışlarına ulaşmıştır. Sistem alarm vermekte hem de artık kırmızı alarm vermektedir. Bu demektir ki geri[…]