BİREYDEN TOPLUMA, YAN YANA

İslam’da vicdanını özgürleştirme yani doğruluğa, güzelliğe, iyiliğe uyanış ve diriliş; bireyden ve insanın kendisinden başlar. Diriliş, içten dışa doğrudur. Her insanın iç güzelliğini açığa çıkarması ve bu güzelliğini korumak için iradesini güçlendirmesi, Hakk’a ulaşmak için en güzel ve samimi yoldur. Güzellikler, bireylerden yola çıkarak, toplumsal çevrelere yayılır. Bu anlamda İslamî[…]

İSLAM, KÖLELEŞTİRMEZ ÖZGÜRLEŞTİRİR. O HALDE….

İçinde akıp gittiğimiz 21.yüzyıl; devleti yücelten, devleti tek iradi organ olarak gören ve devlete dayalı olan toplumsal örgütlenmelerin önüne, sivil toplumsal örgütlenmelerin geçeceği bir döneme doğru ilerlemektedir. Sivil iradenin giderek hayat bulması, toplumun kendi çoğulcu, çok renkli yapısını; paylaşımcı, dayanışmacı ve katılımcı bir zeminde gelenekselleştirdiği yeni bir toplumsal biçimlenmeye yol[…]

YOL, EDEP, ERKAN …

Yol, edep, erkan başlangıçta çok basit gibi gelebilir. “Yol dediğin nedir ki, sadece iyilikseverlik yeterlidir.” denilebilir. Ancak iyiliği, şefkati, merhameti her gün tekrarlamaktan ziyade, onu içten bezeyerek farklılaşmasına güç katarak, daha çok çoğaltmak gerekir. Aynı iyilikleri tekrar etmek zor değildir, zor olan iyilikleri, farklılıklarla birleştirip çoğaltmak ve yenilemektir. Bu artık[…]

EBABİL KUŞLARINDAN BUGÜNE ESAS MUCİZE

Görmedin mi rabbinin fil ordusuna yaptığını? Boşa çıkarmadı mı onların planlarını? / Üzerlerine ebabil kuşlarını  gönderdi. / Onları sert kayalıklara atıyorlardı / Onları yenilmiş, içi boşalmış ekin gibi yaptı. (R.İhsan Eliaçık –  Yaşayan Kur’an) Rabbin, filli orduya nasıl etti görmedin mi? Hiç düşünmedin mi? Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı?[…]

HANGİ İSLAM ? NASIL BİR İKTİDAR?

İslam, insanlar arasında köleleşmeyi, eşitsizliği, ayrımcılığı körükleyen bir din olabilir mi? İslam, zor kullanıp savaş çıkartarak, yeryüzüne hakim olmak isteyen zalim iktidarlar yaratabilir mi? İslam, dileyen herkesin doğrudan katıldığı şuralarda özgürce tartışarak, toplumsal ortak iyinin yani ortak kamusal aklın oluşmasını redderek, firavunlar gibi tek başına hükmeden otoriter bir zemin oluşmasına[…]

İSLAM İÇİNDE BİR İSLAM VAR Kİ ODUR ÖTEKİLEŞTİRMEYEN İSLAM…

Kendisini hayatın merkezine koyan dünyevi her düşünce ve değerler sistemi, aynı zamanda bir ötekileştirmedir ve kendi karşıtını/zıddını yaratarak varlığını sürdürür. Bütün ötekileştirmeler, üstünlük ve ayrıcalık yaratarak, kin ve nefreti besler. Barış Dini olan İslam’da ise her tür ötekileştirme, daha baştan yok hükmündedir. Çünkü İslam, ancak bütün dünyevi ötekileştirmeleri aşarak kendini[…]

DONUK SANILAN HER AKLİ METİN, GÖNÜL YORUMUYLA HAYAT BULUR ve İLERLER

Dünyayı birçok etkileşimle birbirine bağlanmış tek bir bir metin gibi düşünün. Bu metni, olağanüstü hassas ve nazenin bir bağlaşıklıkla, öylesine içiçe geçmiş bir metin olarak düşünün ki nihayetinde dünyada bu içiçe geçen metnin dışında hiçbir şeyin kalamayacağını hayal edin. Bilin ki herşey bu metnin içinde varolmakta ve ilerlemektedir. Böylece bütün[…]

Munzur Babadan Bugüne Kızılbaş Alevi İnancı ve Sosyalistler, Liberterler ve Dindarların, Alevilere hatalı yaklaşımları

Munzur Baba’dan bugüne alevi inancı : Gönüllü hiyerarşiye, sevgi ve rızaya dayanan ve özgür iradeyi öngörüp, zorba devletin dışında kalan,  tahakküm ve istismarın kurumlaşmadığı bir toplumsallaşmadır. Munzur Baba inancı, Dersim’in sözlü kültür öğesidir. Bu inanç; insanlığın özgürlükçü, rıza kültürünün, evren-doğa-insan bütünselliğinin doğal döngüsünü bozmayan ortak değerlerle bütünleştiği, kadim dönemlerden kalma bir[…]

DOĞAL DİN, VİCDANI ÖZGÜRLEŞTİREN ORTAK İRADEDİR. HAKİKATİN YOLU, YIKICI ZOR İLE ASLA UZLAŞAMAZ..!

Hakikat iddiası anlamında, insanlığın bütünsel ve kapsayıcı en üst kavramlaştırması sayılan dinsel inançlara, tarafsız ve nesnel bir gözle bakabilmek gerekir. Tarih boyunca bütün toplumların hayatında varolagelen dinler, birçok farklılıklarla ayrışmış olsa da, hepsinde ortak olan temel öğelerin izi sürüldüğünde, aslında hepsinin aynı kapıdan girdiği ve aynı yere ulaşmak istediği aşikardır.[…]

TANRI ANLAYIŞI VE İNANÇ FELSEFELERİNDE, SON GÜNCELLEMELER

Düşünsel/kavramsal dünyada güncellenmeler kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Egemen güçler, iktidarlarını kurmak ve korumak için bu ihtiyaca ve bu işleve, kendi bakış açılarına ve çıkarlarına göre tarih boyunca sürekli yön vermişlerdir. Özgürlük etiğini ve özgürlük sosyolojisini savunan güçlerin de, egemenlerin maskesini düşürebilmek ve gerçeği özgürleştirmek, insanları özgürlüklerle buluşturabilmek için, güncellemelere emek harcamaları[…]