ROMA VE ÇİN HİYERARŞİLERİNİN, TARİHSEL DEĞİŞİM DİNAMİKLERİNDEKİ FARKLILAŞMALAR

Gelenekselleşmiş gibi görünen paradigmaların sistematik sorgulanmasında, uzun dönemli bir tarihsel bakış gereklidir. İdeolojik ve kültürel “Büyük anlatılar” oluşturan egemen hiyerarşik devletlerin doğrusal ve tekleştiren paradigmalarına karşın, toplumsal hayat; yerel ve ayrıksı, sarmal ve çoğulcu, özgün dinamiklere açılan ve rastlantısal olan yönelimleri tercih etmektedir. Toplumsal hayatı reçetelendirmek ve kalıplaştırmak, basit ve[…]

BARBAR GERMENLER VE MOĞOLLARA KARŞIN, HİNT VE ÇİN HİYERARŞİLERİ

  İktidar sevici tarihçiler, tarihsel süreci müthiş abartılarla öyle farklı aktarırlar ki, halk arasında bu abartılara, “Yok artık, manda yuva yapmış söğüt dalına” gibi deyimler kullanılır. Bu tarihçiler, mandaların kuş cinsinden olduğunu ve dolayısıyla ağaç dallarında yaşadığını kanıtlayabilmek için çılgın, abartılı ve zorlama teoriler geliştirmişlerdir. Onlar için önemli olan hakikati[…]

GELECEĞİN ARKEOLOJİSİ

GELECEĞİN ARKEOLOJİSİ İnsanlık, kâinattaki evrimsel döngünün zirvesi mi, yoksa çoğul olasılıklara açık evrimin sonuçlarından sadece biri mi? Dünyada bu kadar canlı çeşidi olduğuna göre, kâinatta da farklı evrimleşen hayat formlarının olmaması olanaksızdır. İnsanlık çok yakında, düşünen ve kendi kendini denetleyen makineleri daha da geliştirecek ve yapay zekâlar ile yeni bir[…]

ELLERİMDE GÜL KOKUSU

Ben geldim, çocukların anası Kardeşlerin bacısı, güzelliğin baş tacı Alasın gönlümdeki sevinci Tüketesin hüznü diye, şefkatimle geldim Ben geldim ey dünya.! Barışın ve umudun rüzgarı esecek damarlarında Ne kadar uzak ve ne kadar zor geliyor sana Zulmün pençesinden kurtulmak Sevmekten öte bir yer kalmasın diye dünyada Adayacağım ömrümü umuda Kolay[…]

GULE’NİN HALİ AHVALİ

Bir çığlık gibi keskin bakışlarıyla, dingin bir sessizliğe çağıran gözleri vardı. Belli ki çok acılar çekmiş ve acılar, biriken yağmur ırmaklarının, bir gölün durgunluğuna erişmesi gibi, gözlerine engin bir anlam yüklemişti. Sessiz ve mahzundu ama güldüğü anda çiçekler de güler, ağaçlar huşuyla eğilir, güneş utanır ve bir bulutun ardına saklanırdı.[…]

İŞTE BÖYLE LEONARD

İşler hiç de öyle değil Leonard. Herkes bilmiyor, zarların hileli olduğunu. Herkes bilmiyor, iyi adamların kaybettiğini. Çünkü onlar, her yerde kurulan vakıflarla herkese yardım edildiğine ve açların doyurulduğuna inanıyorlar. Herkes bilmiyor Leonard, dövüşün hileli olduğunu. Geminin su aldığını da bilmiyorlar ve kaptanın yalan söylediğine asla inanmıyorlar. Gemi yenileniyor ve çok[…]

USUL USUL SIZLIYOR…

https://www.youtube.com/watch?v=Q22XshpJH2E&feature=share   USUL USUL SIZLIYOR Doğduğunda içi bomboş bir daireydi hayat Dolduruyorduk içini, bire bir ekleyerek Gözlerinde kesişen anlamlı sorular Adaletle uzlaşan yanıtlar arıyordu Kuzuydu, ceylandı, yuvanın onuruydu Her baharda çiçeklerle açıyordu hayat Hiç solmayacak bir güzellik büyüyordu Her gülüşüyle iyilik bir okyanus olurdu Kötülük dağları aşıp sinsice sokuldu Umudu[…]

İNSANLIĞIN TOPLUMSAL DOĞASI

İnsanların, bilinebilen tarih boyunca, doğal yaşam biçimi ve tarzını gözlemleyenler arasında, stratejik önemde farklılıklar vardır. Otoriter ve baskın bir iktidarlaşmayı savunanlar, insanların birbirleriyle düşmanlık oluşturacak içsel huzursuzluk ve çatışma, ölesiye, öldüresiye bir kıskançlık ve sapkın bir rekabet içerecek, toplumsal bir iklim ve doku içinde yaşadıklarını savunurlar. Açıktır ki bu iddia,[…]

Küresel Şirketlerin, Askeri Kapitalist ‘Gösteri Demokrasisi’

  Kapitalizm, dünyadaki her şeyi istediği gibi kullanabileceği bir nesne haline dönüştüren ve insanların, ahlâksız yıkımın doruğuna çıkartıldığı, lâkin zulmü yapanların kurnazca gizlendiği, en çarpık ve kaotik sistemdir. Kapitalist sistemde, insanların kendi belirledikleri bir çalışma hayatına özgürce sahip olmaları ve kendi özgür emekleriyle bir ürün üretmeleri ve böylece ürettiklerine yabancılaşmamaları,[…]